0
Ondanks dat de redactie van 112Brabantactueel.nl er alles aan doet om nieuws zo zorgvuldig mogelijk te plaatsen, kunnen berichten nog altijd fouten bevatten of onvolledig zijn. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen komen nooit van de redactieleden van onze site. Wij bekijken ongevallen altijd zo objectief mogelijk, en zullen daarom bijna altijd de bron van een bewering of mening noemen Wij kunnen niet verzekeren dat u de informatie die u zoekt op onze site vind. Wel kunnen wij u hierbij helpen. Wij kunnen ook niet verzekeren dat alle informatie die op onze site geplaatst is, waar is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor zowel directe of indirecte schade, op welke manier dan ook , die voortvloeit uit of in verband staat met het bezoeken van 112Brabantactueel.nl of een van onze subdomeinen. Ook wanneer iemand anders informatie van onze site gebruikt, zijn wij hier niet aansprakelijk voor. Op deze site treft u een aantal links aan naar andere (112) websites. 112BrabantActueel.nl is nooit aansprakelijk voor de inhoud van die sites. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de manier waarop deze sites met uw (persoons) gegevens omgaan. Hiervoor moet u zelf het cookiebeleid of andere pagina's doelend hierop moeten bezoeken, op de desbetreffende site.
112BrabantActueel.nl behoudt altijd het recht berichten te verwijderen, aan te vullen of te wijzigen.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen door te mailen naar info@112brabantactueel.nl.

Een reactie posten

 
Top